[Back]

gwdemo17.f

回転する多面体のアニメーション(pgplot のデモ pgdemo17.f より移植)


出力例(画像をクリックすると出力時の大きさになります):

gwdemo17.f 出力例

gwd ファイル ( 12,617 バイト )

ビットマップ ( 971,666 バイト )

拡張メタファイル ( 30,408 バイト )


gwdemo17.f ( 17,983 バイト ) で使われている GrWin ルーチン :

GWANCHOR GWBEGINCMB GWCTIME GWELLIPSE GWENDCMB GWINDOW GWLINE GWOPENX GWPUTCMB GWQUIT GWSETBRS GWSETOGN GWSETPEN GWSIZE GWSLEEP2 GWVPORT KRGB
Tsuguhiro TAMARIBUCHI <>

Created:  Mon Jul 21 23:03:52 JST 2003